C-kullen

Födda 2019-06-22
5 hanar och 4 tikar.
Alla valpar är sålda.

På bilden nedan är valparna 5 dagar gamla

Denna kull är en en s.k. dubbelparning (insemination) d.v.s. vi har använt två olika hanar vid samma löp. DNA-typning (härstamningskontroll) kommer att göras för att fastställa faderskap. Se möjliga stamtavlor längre ner på denna sida. DNA härstamningskontroll är gjord 2019-08-05.

DNA resultatet är klart och alla valpar har samma fader, se nedan.

e. Sotarbackens Agacadabra ”Gillis” HD: C/B, ED: 0, Heart: UA
u. Safety Of Flatland Cleopatra ”Cleo” HD: C, ED: 0, Heart: UA

Om dubbelparning
År 2012 beslutade SKKs avelskommitté att det ska vara tillåtet med s.k. dubbelparning dvs att para en tik med fler än en hanhund under ett och samma löp. Flera fördelar finns, den främsta är att man snabbare skulle kunna bredda avelsbasen i numerärt små hundraser. Ur smittosynpunkt bedöms riskerna med att vid ett och samma löp para med flera hundar vara små. Artificiell insemination kan dock vara att rekommendera. Även risken att bara den ena hanen blir far till valparna minskar med insemination. Innan valpkullen kan registreras i Svenska Kennelklubben ska valparna id-märkas och härstamningskontrolleras genom DNA-typning av såväl valparna som samtliga föräldradjur.
https://www.skk.se/uppfodning/avel-och-uppfodning/dubbelparning/

Valparnas stamtavla med Gillis


Kommentarer inaktiverade.